Nešto za čut i viđet
Srijeda, 21.11.2007

Pošto nema želja a ja obožavam ovakve skrivene kamere