Konavoska kronika
Utorak, 26.06.2018

Popovići u grupi sa Obodom, Cavtatom i Dunavama

GRUPE ZA 10. TURNIR KONAVOSKIH SELA
 
GRUPA A
1.ZVEKOVICA
2.JUG KOMAJI
3.JADRAN LJUTA
4.VITALJINA I ĐURINIĆI
GRUPA  B
1.PRIDVORJE
2.GABRILE I MIHANIĆI
3.PAVLJE BRDO I KARASOVIĆI
4.GRUDA
 
GRUPA  C
1.MEĆAJAC
2.MOČIĆI
3.SOKOL DUBRAVKA
4.ZASTOLJE I TUŠIĆI
 
GRUPA  D
1.POPOVIĆI
2.DUNAVE
3.OBOD
4.CAVTAT
 
GRUPA  E
1.BAČEV DO
2.OMLADINAC
3.DVD ČILIPI
GRUPA  F
1.ČILIPI
2.MOLUNAT
3.TIHA
 
TURNIR DJECE
GRUPA   A
1.ŽUPA DUBRAVKA
2.ŽUPA PLOČICE I VITALJINA
3.ŽUPA CAVTAT
4.BRASTVO DIMITRIJE I MARTIN
 
GRUPA   B
 
1.ŽUPA ČILIPI
2.ŽUPA GRUDA
3.ŽUPA PRIDVORJE